Kobi Yazılım Hizmetleri A.Ş.

1C: Perform

1C: Perform

1C: Perform, işletmelerin performans yönetimi süreçlerini desteklemek için tasarlanmış bir yazılım çözümüdür. Bu yazılım, işletmelerin stratejik hedeflerini belirlemelerine, performanslarını ölçmelerine, değerlendirmelerine ve iyileştirmelerine yardımcı olur. İşletmeler, 1C: Perform aracılığıyla performanslarını izleyebilir, analiz edebilir ve bu analizlere dayanarak stratejik kararlar alabilirler.

1C: Perform'in bazı temel özellikleri şunlardır:

 • Hedef Belirleme: İşletmeler, 1C:Perform üzerinden stratejik hedeflerini belirleyebilirler. Bu hedefler, işletmenin uzun vadeli vizyonuna ve misyonuna uygun olarak belirlenir.

 • Performans Ölçümü: Yazılım, işletmelerin performanslarını ölçmelerine olanak tanır. Belirlenen hedeflere ne kadar yaklaşıldığını ve var olan performansı değerlendirmek için çeşitli ölçütler kullanılabilir.

 • Değerlendirme ve Geri Bildirim: İşletmeler, çalışanların performanslarını düzenli olarak değerlendirebilir ve geri bildirim sağlayabilirler. Bu, çalışanların gelişimlerini destekler ve performanslarını artırır.

 • Performans Planlama: 1C:Perform, işletmelerin performanslarını iyileştirmek için stratejik planlar oluşturmalarına yardımcı olur. Bu planlar, hedeflere ulaşmak için gereken adımları belirler ve kaynakları yönetir.

 • Analiz ve Raporlama: Yazılım, işletmelerin performans verilerini analiz etmelerine ve raporlamalarını yapmalarına olanak tanır. Bu analizler, işletmelerin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemelerine ve stratejik kararlar almalarına yardımcı olur.

Tüm kapanış tarihlerini daha hızlı ve daha kolay karşılayın

 • Rapor hazırlama sürecini hızlandırın - tüm grup şirketleri için analiz raporları ve finansal veriler için standart bir format oluşturun ve konsolide edin

Hatasız Güvenilir Veri

 • İşinizle ilgili kararları farklı finansal ve performans raporlama sistemlerinden elde edilen konsolide verilerden faydalanarak alın

Karmaşık bütçeleme sürecini kolay ve sorunsuz yürütün

 • Karmaşık bütçe hesaplaması gerektiren süreçler dahil olmak üzere grup şirketlerinin tüm operasyonları ve projeleri için tam işlevsel bütçelemeden faydalanın

IFRS ve TFRS göre denetlenebilirlik uyumluluk

 • IFRS ve TFRS göre konsolidasyon beyanı: genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre düzenlenmiş verileri UFRS hesap planlarına göre hazırlayın

EPM yazılımıyla kurumsal finansı yakından takip edin

Raporlama Konsolidasyonu

 • Şirketler arası mutabakat ve eliminasyonlar
 • Holdingler için karmaşık şirket yapılarını destekleyen raporlama konsolidasyonu
 • Grubun sahip olduğu varlıklara ait borçların ve gerçekleşmemiş karların eliminasyonu
 • IFRS ve yerel Muhasebe TFRS ile raporlamada uyumluluk

Kapsamlı Bütçeleme Sistemi

 • Tüm karmaşık yapıda bütçeler için koordinasyon
 • Şirketinizin OPEX ve CAPEX kalemleri bazında gerçekleşen bütçe ve varyans analizi
 • Farklı hesaplama seçenekleri ile konsolidasyon, dağıtım, iteratif planlama ve ekstrapolasyon planlama yöntemleri
 • Gerekli sınıflandırıcılar, boyutlar ve göstergeler için esnek ve özelleştirilebilir liste
 • Bütçeleme sürecindeki katılımcılara sorumlulukların dağıtılması

İş Analizi ve BSC

 • Stratejik hedeflerin görsel modellemesi için Balanced Scorecard konsepti
 • KPI'ların ve dinamiklerin izlenmesi, derinlemesine KPI analizi
 • What-if analizi, planlanan-gerçekleşen analizi, ABC analizi, faktör analizi ve gizli kalıpları belirlemek için entelektüel veri analizi

Yatırım Proje Yönetimi

 • Yatırım öncesi değerlendirme: yatırım muhasebesi, finansal modellerin hesaplanması, bütçeleme, yetki yönetimi ve KPI'ların hesaplanması
 • Alternatif projelerin çok kriterli puanlaması, optimal portföyün oluşturulması
 • Proje uygulamasının planlanması ve kontrolü, yatırım programının revize edilmesi

CPM Yazılımının Esnekliği ve Entegrasyonu

 • Sistem ve kaynak kullanımı ayırt etmeksizin tüm tüzel kişilerle entegrasyon
 • Farklı konsolidasyon ilkeleri: “tam” veya çok seviyeli müteakip konsolidasyon
 • Harici muhasebe sistemlerinden ve ERP yazılımlarından veri yükleme
 • Çeşitli harici kaynaklardan ana veri yönetimi: temizleme, uyumlaştırma ve mükerrer veri eliminasyonu